ULJNI ŠAHT BEZ VIDLJIVIH PANTI

                                               P20110913A

AUTOR; SAŠA MARUŠIĆ

                     Marušići 24/b    52462 MOMJAN

                     TEL: 052-731023,  091-1731023

                     E-MAIL: EMIS@pu.t-com.hr

Ovaj izum spada u oblast vodoinstalacijske opreme za kanalizacije i bazene. Tehnički problem koji on rješava je otvaranja poklopca uljnog šahta (2), bez vađenja poklopca , te njegovog odlaganja postrani, tako da poklopac uljnog šahta (2), kod otvaranja ostaje na istoj poziciji u otvorenom položaju. Primarni cilj izuma je olakšati otvaranje teških i velikih poklopaca uljnih šahtova, bez odvajanja i odlaganja poklopca šahta sa strane, več tako da poklopac ostaje pričvršćen na okviru uljnog šahta.

Uljni šaht bez vidljivih panti je konstruiran na način da kvadratni ili pravokutni okvir uljnog šahta (2), na bočnim stranama ima utore specifičnog oblika (4),  a na dnu okvira uljnog šahta (1), pričvršćeni su klizači (5), koji prilikom otvaranja poklopca uljnog šahta (2), pomoću osovine (3), omogućuju polukružno klizno otvaranje i zatvaranje poklopca uljnog šahta (2), bez vidljivih panti. Pomoću osovine (3), i klizača (5), utorima specifičnog oblika (4), sa osloncem na  okviru uljnog šahta (1), omogućava se otvaranje na 110 stupnjeva, čime postižemo stabilan, otvoreni položaj, te zadržavanje poklopca uljnog šahta (2), u otvorenoj poziciji.

Izum omogućuje praktičnu, trajnu i korisno tehničko rješenje  koje se može ekonomično proizvesti, i koja uključuje bitna poboljšanja u odnosu na ranije poznate naprave ovog tipa, izum se može primijeniti na sve vrste otvora gdje je potrebno postaviti uljne šahtove.

 

                      

 

                    

   NUDI SE PROIZVOD…