BATERIJSKI ČLANAK NA SLANU VODU

               P20130222A

AUTOR; RAHMONAJ NASER

              

Ovaj izum spada u oblast obnovljivih izvora energije. Baterijski članak na slanu vodu rješava tehnički problem obnovljivog i ekološki prihvatljivog izvora energije, koji se može jednostavno nadopunjavati, bez električnog punjača, koristeći samo slanu vodu. Sastoji se od kućišta (1), bakrene anode (5), katode (4) od slitine magnezija, poklopca kućišta (2), sa otvorom poklopca (7), izolatora (6), slane vode (3), te pozitivnog kontakta (8) i negativnog kontakta (9), smještenih na poklopcu (2). Vlaženjem izolatora (6) i spajanjem trošila između pozitivnog kontakta (8) i negativnog kontakta (9), reakcijom između anode (5),katode (4), dobiva kontinuirani okvirni napon od 1.5V, čija se snaga po potrebi obnavlja isključivo vlaženjem izolatora (6) između bakrene anode (5) i katode (4) od slitine(legure) magnezija. Ovaj baterijski članak ne zahtjeva spajanje na električni punjač baterija ili bilo koji drugo izvor električnog napona, za obnavljanje napona.  Ova inovacija zamjenjuje klasične baterije koje zbog svojih opasnih spojeva truju okoliš, može imati primjenu u svemu kao i standardne baterije, a osim što je bezopasna, ekološka i od recikliranog materijala. učinkovitija je i duže traje.   Osvjetljenje ovim načinom moći  će trajati duže vrijeme bez nadopunjavanja, a možda i godinu dana.

Crkva Sv. Foške u Batvačima na Vodnjanštini nedavno je dobila ekološko osvjetljenje  putem led diode i senzora da se svjetla upale kad padne mrak. Svjetiljke su postavljene uz oltare, kipove, kao i na zidanim stupovima kojima su pregrađena tri broda crkve,

 

                   

 

NUDI SE PRAVO NA PROIZVODNJU  I SVI OBLICI SURADNJE….