MAGNETNI JASTUK

                             P20150599A

AUTOR: RAJKO LINO

Proštin 15,  52212 FAŽANA

MOB: 099-8593886

E-MAIL: anitafazana@alice.it

Tehnički problemi koji se rješava ovom izumom je kako složiti   kombinaciju  permanentnih magneta, kako bi umanjili, ublažili ili eliminirali vibracije koje mogu nastati između (stroja,instrumenta,objekta) i podloge na kojoj bi sve to bilo naslonjeno ili nošeno pomoću uređaja napravljenog od permanentnih magneta, bez upotrebe opruga, guma i vodilica u svrhu:

- rješavanja vibracija (statika) u slučaju potresa, montaža

  magnetskih jastuka između objekta (kuća) i podloge. 

- držanje predmeta instrumenta objekta u zraku, bez

  oslonca,

- funkcije kvačila, odnosno potisne ploče kod kvačila

- moćnost ugradnje magnetskog jastuka između karoserije  

  i trapa vozila

 

Sastoji se od parnog broja permanentnih magneta (3) i

potisnih ploča (2) u koje su magneti smješteni na specifičan način, odnosno tako da je svaki drugi magnet  okrenut za 180°, te cijeli jedan red magneta (3) okrenut za 180° i postavljen s postoljem u potisne ploče (2) gdje su magneti (3) koji se odbijaju nagnuti pod kutom od 45° i time vrše funkciju magnetnog jastuka ili amortizera.

 

Nakon pravilnog postavljanja i učvršćivanja magneta 3 u postolja možemo formirati magnetni jastuk 1, na način da magnete s postoljem postavimo u potisne ploče 2 koje se nalaze na osovini, gdje su magneti 3 nagnuti pod kutom od 45° i okrenuti jedni prema drugima i složeni na gore opisan način tako da se odbijaju, odnosno tvore magnetni jastuk.

      

          NUDE SE SVI VIDOVI SURADNJE