06
FILE:
DESCRIPTION: Već prvog dana veoma interesantno bilo je predavanje na temu ''Mladi i poduzetništvo'', a o tome je maturantima i njihovim mentorima govorio pomoćnik Ministra u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Ivan Bračić.
CREDITS:
TITLE:
COPYRIGHT:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
< home >