www.dziv.hr


PRISTOJBE I TROŠKOVI - NOVO !

 

 PRISTOJBE,_TROŠKOVI_I_OBRASCI

Za stjecanje i održavanje u vrijednosti prava industrijskog vlasništva te za
posebne troškove i troškova za pružanje informacijskih usluga u Hrvatskoj
plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu
sa http://www.dziv.hr/files/File/zakonodavstvo/zakon_pristojbe_HR.pdf
Zakonom o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva.
Tijekom postupaka za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u
vrijednosti u skladu s važećim zakonima u području industrijskog vlasništva,
tijekom postupaka upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog
vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja
autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim
pravima, bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju
poziva Zavoda potrebno je platiti propisane upravne pristojbe te naknade u
skladu s http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_109_2150.html
Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga
DZIV-a (izravno u državni proračun).
Navedenim su propisima predviđene brojne olakšice, koje bitno smanjuju
sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite industrijskog vlasništva.

Općenito

1. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi i/ili posebnih troškova postupka


2. Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA" za postupke priznanja prava


3. Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA" za informacijske usluge i publikacije


4. Aplikacija i uputa za "POZIV NA BROJ"

 


Patenti

1.Letak PATENTI - popis osnovnih troškova

2. Pregled pristojbi i troškova


Žigovi

Letak ŽIGOVI - popis osnovnih troškova

Industrijski dizajn

Letak INDUSTRIJSKI DIZAJN - popis osnovnih troškova

Pregled pristojbi i troškova

 

OBRASCI

Patent

Obrasci (vrijede od 04. srpnja 2011.)

Zahtjev za priznanje patenta - Obrazac P-1
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/P-1.pdf> (164 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/P-1.doc> (117 KB)

Primjerak ispunjenog obrasca P-1
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/P-1_ispunjeni.pdf> (191 KB)

Zahtjev za upis promjene u registre - Obrazac P-2
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/P-2.pdf> (39 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/P-2.doc> (75 KB)

Zahtjev za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti - Obrazac P-3
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/P-3.pdf> (151 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/P-3.doc> (64 KB)

Zahtjev za ispravak pogrešaka - Obrazac P-4
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/P-4.pdf> (37 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/P-4.doc> (72 KB)

Zahtjev za informacije i pretraživanje patenata
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/pretraga_patenta.pdf> (371KB)

Primjerak uredne prijave patenta
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/istresac.pdf> (344 KB)

Zahtjev za upis u registar proširenog Europskog patenta - Obrazac PE
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/obrazac_PE.pdf> (162 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/obrazac_PE.doc> (85 KB)

Zahtjev za podnošenje međunarodne prijave (PCT) - Obrazac PCT/RO/101
<http://www.wipo.int/pct/en/forms/request/ed_request.pdf> (680 KB)

Primjerak ispunjenog obrasca PCT/RO/101
<http://www.wipo.int/pct/en/forms/request/filled_request.pdf> (648 KB)

Zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje - Obrazac PCT/IPEA/401
<http://www.wipo.int/pct/en/forms/demand/ed_demand.pdf> (657 KB)

Primjerak ispunjenog obrasca PCT/IPEA/401
<http://www.wipo.int/pct/en/forms/demand/filled_demand.pdf> (662 KB)

 

 

Industrijski dizajn
Obrasci za industrijski dizajn (vrijede od 03. siječnja 2011.)

Prijava za registraciju industrijskoga dizajna - Obrazac D-1
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-1.pdf> (77 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-1.doc> (97 KB)

Primjerak ispunjenog obrasca D-1
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-1_ispunjeni.pdf> (173KB)

Prijava za registraciju industrijskoga dizajna - prikaz/uzorak dizajna -Obrazac D-2
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-2.pdf> (69 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-2.doc> (37 KB)

Primjerak ispunjenog obrasca D-2
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-2_ispunjeni.pdf> (65KB)

Zahtjev za upis promjene u registar - Obrazac D-3
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-3.pdf> (77 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-3.doc> (106 KB)

Zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna - Obrazac D-4
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-4.pdf> (67 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-4.doc> (83 KB)

Zahtjev za pretraživanje industrijskog dizajna

<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/pretrazivanje_dizajna.pdf> (317 KB)

UPUTA za podnošenje prijave
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/uputa_dizajn.pdf> (98KB)

 

(STARI) Obrasci za industrijska obličja

Obrazac prijave industrijskog obličja
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-1_old.pdf> (73 KB)

Zahtjev za upis promjene u registar
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-3_old.pdf> (71 KB)

Zahtjev za produženje vrijednosti industrijskog obličja
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/industrijski/D-4_old.pdf> (58 KB)

 

Žig ("trademark")
Obrasci (vrijede od 03. siječnja 2011.)

Uputa za izradu prijave
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/Uputa_zig.pdf> (117 KB)

Obrazac prijave za registraciju žiga - Obrazac Ž-1
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/Z-1.pdf> (130 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/Z-1.doc?v=2> (107 KB)

Primjerak ispunjenog obrasca Ž-1 za registraciju verbalnog žiga
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/Z-1_ispunjeni_verbalni.pdf>(175 KB)

Primjerak ispunjenog obrasca Ž-1 za registraciju figurativnog žiga
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/Z-1_ispunjeni_figurativni.pdf>(183 KB)

Zahtjev za upis promjene u registar (ŽIGOVI) - Obrazac Ž-2
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/Z-2.pdf> (70 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/Z-2.doc> (85 KB)

Zahtjev za produženje registracije žiga - Obrazac Ž-3
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/Z-3.pdf> (64 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/Z-3.doc> (86 KB)

Zahtjev za pretraživanje žigova

<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/zahtjev_za_pretrazivanje_zigova.pdf> (320 KB)

Zahtjev za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga - Obrazac MŽ-1
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/MZ-1.pdf> (98 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/MZ-1.doc> (206 KB)

Zahtjev za transformaciju međunarodnog žiga u nacionalnu prijavu - Obrazac T-1
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/T-1.pdf> (135 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/T-1.doc> (121 KB)

Zahtjev za zamjenu međunarodne registracije nacionalnom registracijom žiga - Obrazac R-1
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/R-1.pdf> (129 KB)
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/R-1.doc> (81 KB)

Obrazac kojim se traži starije pravo iz ranijeg žiga registriranog u zemlji članici EZ-e

<http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm17-editabl
e1.pdf
> (187 KB)
<http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm17.doc>(213 KB)

Izjava o namjeri uporabe žiga (pri designaciji SAD)

<http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18-editabl
e1.pdf
> (110 KB)
<http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18.doc> (238 KB)

 

Usluge pretraživanja

Zahtjev za patentne informacije
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/pretraga_patenta.pdf> (371KB)

Zahtjev za pretraživanje žigova

<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/usluge/zahtjev_za_pretrazivanje_zigova.pdf> (179 KB)

Zahtjev za pretraživanje industrijskog dizajna
<http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/usluge/pretrazivanje_dizajna.pdf> (121 KB)