DODODJELJENA PRIZNANJA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PULA ZA 2016. GODINU

 

Na godišnjoj Skupštini Zajednice tehničke kulture Pula održanoj 29. Ožujka  2017.g. u  sjedištu zajednice tehničke kulture Pula F.Glavinića 1 uručena su  priznanja najuspješnijim članovima Zajednice tehničke kulture Pula za izniman doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture u 2016. godini. Svečanoj dodjeli priznanja prisustvovali su: dobitnici priznanja, članovi Skupštine i Nadzornog odbora ZTK Pula i predstavnici udruženih udruga.

             Nagrade ZTK-Pula    postale su tradicionalni znak pažnje najistaknutijim pojedincima, a ove godine primilo je 5 istaknutih pojedinaca i IDA-Istarska razvojna agencija  godišnju nagradu  te 1 nagrada za životno djelo. Oni su ove i svih proteklih godina svojim radom promicali tehničku kulturu. Nagrade su uručili novo izabrani  predsjednik Zajednice  Vrbanac Darko i  Anton Pletikos  tajnik zajednice čestitavši im na postignutim rezultatima i uspjehu , poželjevši da i dalje uspješno ostvaruju velike rezultate u svojoj aktivnosti.

Među dobitnicima godišnjeg  priznanja za 2016. g bio je         Mijo Miljak   član  Društva inovatora Pula kojemu je dodijeljeno  godišnje priznanje koje Zajednica tehničke kulture Pula dodjeljuje,

Godišnje priznanje za postignute rezultate u radu  dodjeljuje  se pojedincu  za:

-  izuzetan doprinos u razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana, posebno mladih, putem izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u tehničkim i drugim znanstvenim područjima, kojima se razvijaju sposobnosti, znanja i vještine za znanstveno tehničko i radno stvaralaštvo, te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja, za nesebičan trud i doprinos pojedinca u razvoju tehničke kulture u tekućoj godini.

-   razvoj i unaprjeđenje inventivnog rada,

-   tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma,

- za izuzetne rezultate ostvarene u tehničko-kulturnim, tehničko-sportskim i drugim područjima tehničke kulture, te u razvitku udruga tehničke kulture,

-   za širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća putem značajnog prinosa znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana za primjenu znanstvenih i tehničko tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva i znanosti, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike, te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo.

-   za kontinuiran, značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi.

OBRAZLOŽENJE  ZA  MIJU  MILJKA  

 Mijo Miljak, rođen 04.11.1961 u s.Grk općina Bosanski Brod, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio u Puli, gimnaziju u Zagrebu, Vojnu akademiju i poslije diplomske studije u CVVŠ u Beogradu. Službovao do 1991. godine u Sloveniji, a od 1992. godine privatni  je poduzetnik   u Puli.    Najznačajniji uspjesi u inovatorstvu su:

1985. godine -  razvoj uređaja za automatizirano prikupljanje podataka za potrebe sustava Nuklearno – Kemijske – Biološke kontrole teritorija (novčana nagrada)

2014. godine – prijava patenta i razvoj uređaja za kontroliranu primjenu biljnih kompleksa u kliničkoj aromaterapiji primjenom nanotehnologije  (CAT-14  Nanotechnology Clinical Aromatheraphy System Device)

CAT-14 je novi koncept upotrebe biljnih kompleksa u aromaterapiji i fitoaromaterapiji. Ima široku primjenu u svim profesionalnim studijima za  aromaterapiju i fitoaromaterapiju, a naročito unutar sustava

koji su konceptualno orijentirani na kliničku aromaterapiju.  Mjesta primjene su hoteli s Wellness sadržajima, domovima za starije i nemoćne, u apartmanima i mirisnim kućama za odmor s posebnom namjenom.  U relax sobi u vlastitim domovima, te u kongresnim salama, predavaonicama.  CAT-14 primjenjuje se u mnogim segmentima turističke ponude, osobito u zdravstvenom turizmu.

2014. -2015. godine – prijava patenta i razvoj nove metode za dobivanje prirodnih antioksidanasa iz ljekovitoga bilja protustrujnom hidrosolnom ekstrakcijom  - po nazivom projekta LAROSA

LAROSA je naziv za industrijski postupak  ''protustrujna hidrosolna ekstrakcija -  Counterflow Hydrosol Extraction (CHE)'' odnosi se na postupak izdvajanja i izolacije u vodi topivih i u ulju topivih prirodnih antioksidanasa prisutnih u biljnim kompleksima iz porodice Usnatica, ponajprije ružmarinske kiseline (RA) ali i drugih aktivnih sastojaka s ciljem očuvanja njihove sinergijske djelotvornosti koji su primjenjivi u hrani, piću, dodatcima prehrani i kozmetici, a za potrebe poboljšanja djelotvornosti zdrave (funkcionalne) hrane, pića i kozmetike.

Kontinuirano sudjeluje na međunarodnim sajmovima inovacija s proizvodima ‘’FITOAROMINI OSVJEŽIVAČI ZA TIJELO I PROSTOR’’ i osvaja niz priznanja:

ISIF 2016 – 1. Međunarodna izložba inovacija u Istanbulu-Turska

Brončana medalja za LAROSA biljne komplekse aplicirane kroz uređaj za kliničku aromaterapiju

Arca 2015 – Zagreb – 13. Međunarodna izložba inovacija

Zlatna plaketa za Uređaj za primjenu i kontrolu upotrebe biljnih kompleksa u kliničkoj aromaterapiji

Zlatna plaketa za Postupak proizvodnje i dobivanja ružmarinske kiseline – aktivne tvari u biljnim kompleksima primjenom nanotehnologije

Agro Arca – 2015 – Trilj - Osmi internacionalni sajam inovacija iz agronomije, industrije hrane i industrije prerade, Plaketa za najbolju inovaciju sajma ‘’Proces dobivanja i ekstarkcije ružmarinske kiseline primjenom nanotehnologije”

Geneva Inventions - 2014 - Salon international des inventions – Geneve , srebrna medalja

iENA - 2014 – Internationale Fachmesse ‘’Ideas-Inventions-New Products’’ Nuremberg, zlatna medalja

4IFI - 2014 – Shiraz – 4th International Festival of Innovations, srebrna medalja

4IFI - 2014 – Shiraz - 4th International Festival of Innovations, cetifikat za HALAL standard proizvoda,

INVENTIKA – 2014 – Bukurešt, Salonul de inventii si inovatii, srebrna medalja

IWIS – 2014 – Varšava, International Warsaw Invention Show, brončana medalja

 NATO CHARITY BAZAAR – 2014 , zahvalnica za  sudjelovanje i doprinos organizaciji

AGRO ARCA – 2014 – Biograd na moru, 7. Međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji, posebna nagrada

ARCA – 2014   Zagreb, 12. Međunarodna izložba inovacija, srebrna plaketa

Sa suradnicima prijavljuje patente CAT-14 – Uređaj za sustav kliničke aromaterapije  i LAROSA – inovativna metoda protustrujne hidrosolne ekstrakcije ružmarinske kiseline bazirane na nanotehnologiji.

Njegova aktivnost i njegove inovacije praćene su izuzetno dobro  putem sredstava javnog priopćavanja  i tako je doprinosio razvoju inventivnog rada  i promodžbi terhničke kulture u zemlji i u svijetu. Ono što posebno treba naglasiti njegove inovacije su  komercijalizirane i doprinijele značajno u zapošljavanju te  promiđžbi grada Pule i Vodnjana .