ZAPOČEO EDUKACIJISKI PROJEKT''UPRAVLJANJE INOVACIJAMA'' PRI ODJELU ZA EKONOMIJU I TURIZAM

„DR.MIJO MIRKOVIĆ"

 .
Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove (Caster) pri Odjelu za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli započeo je edukacijski modul Upravljanje inovacijama, namijenjen izumiteljima, vlasnicima patenata i drugih oblika intelektualnoga vlasništva, koji žele svoje izume pretvoriti u inovacije, odnosno uspješno ih komercijalizirati i/ili pokrenuti poduzetnički poduhvat. Sveučilištu i njegovim sastavnicama, prije svega Odjelu za ekonomiju i turizam, ovaj projekt cjeloživotnog obrazovanja pruža mogućnost razvoja u centar znanja za područje upravljanja inovacijama, za suradnju s okruženjem, prije svega gospodarstvom, te aktivnu ulogu u tzv. trostrukoj uzvojnici (Triple Helix), odnosno suradnji znanosti, javne uprave i gospodarstva. To potvrđuje i bezrezervna potpora i suradnja   partnera u projektu, Istarske županije i   Saveza udruga inovatora Istarske županije.
Opći je cilj   projekta Upravljanje inovacijama, kreiranje sustava edukacije (potencijalnih) inovatora o vještinama upravljanja vlastitim izumima i omogućavanje učinkovitijega korištenja intelektualnoga vlasništva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Naime, učinkovitim upravljanjem inovacijama, odnosno komercijalizacijom izuma, osim povrata uloženog i osiguravanja sredstava za daljnja istraživanja, kreiraju se proizvodi s većom dodanom vrijednošću i na taj način pozitivno utječe na konkurentnost gospodarstva. Dodatno, projekt je usmjeren ostvarenju i posebnih ciljeva: kreirati i unaprjeđivati godišnje cikluse predavanja; ostvariti i održavati suradnju s predstavnicima poduzetnika, bankara i ostalih potencijalnih ulagača; ostvariti i održavati suradnju s predstavnicima ciljne skupine, tj udrugama inovatora i zainteresiranim izumiteljima, odnosno inovatorima.
Program edukacije podijeljen je u 9 cjelina, strukturiranih tako da se polaznicima omogući razumijevanje strukture i važnosti izrade poslovnoga slučaja za vlastiti izum, te da ih se osposobi za javno predstavljanje. Tijekom 9 vikenda održavat će se tematske radionice, počevši od uvoda u poduzetništvo i komercijalizaciju izuma, preko marketinga i poslovnoga planiranja do izrade poslovnih slučajeva i javnoga govora. Predavači su uglavnom sveučilišni profesori, stručnjaci pojedinih tematskih područja: prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić (komunikacija), doc. dr. sc. Robert Zenzerović i dr. sc. Ksenija Černe (poslovno planiranje), dr. sc. Dražen Alerić (marketing) i doc. dr. sc. Violeta Šugar (poduzetništvo), te Emin Džanić, dr. med., inovator i idejni začetnik Projekta.

 

 

  Edukacijski modul traje tri mjeseca, kroz koje vrijeme polaznici, uz pomoć predavača i mentora (stručnjaka za određena područja), analiziraju tržišne potencijale svojih izuma, oblikuju vlastiti poslovni slučaj (business case), kreiraju marketinšku strategiju i uče komunikacijske vještine kako bi na kraju svoju invenciju (patent, industrijski dizajn) predstavili pred povjerenstvom sastavljenim od predstavnika potencijalnih ulagača. Nije nerealno očekivati sklapanje konkretnih poslovnih aranžmana. Ovim je projektom Sveučilište u Puli zakoračilo u ostvarenje tzv. trostruke spirale (triple helix), koja znači suradnju akademske zajednice, javnoga sektora (projekt sufinancira Istarska županija) i gospodarstva (Savez udruga inovatora Istarske županije partner je u provedbi, a uključeni su poduzetnici, gospodarstvenici i bankari). Osim toga projekt se nakon pilot-faze namjerava kandidirati u sklopu plana financiranja Okvirnog programa EU Horizon 2020.