INVENTIVNA I TEHNOLOŠKA RAZINA
ISTARSKIH INOVACIJA IZAZVALA POZORNOST
RUMUNJSKIH POSLOVNIH LJUDI

14. međunarodni sajam inovacija, novih tehnologija i proizvoda INVENTIKA 2010 koji je održan od 6. do 9. listopada u Bukureštu i ove se godine potvrdio kao još jedno  pravo mjesto za predstavljanje inovacija. Udruga inovatora Hrvatske kao organizator sudjelovanja uz pokroviteljstvo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i sponzorstvo Končar elektroindustrije d.d. i Tehnix d.o.o. po peti je puta sudjelovala i predstavila ove godine deset inovacija od kojih su četiri, bile inovacije istarskih inovatora  a koje su već  spremne za  tržište.

Na tom sajmu inovacija, novih tehnologija i proizvoda predstavljeno je ukupno 270 inovacija iz Rumunjske i 7 drugih država.  

Od četiri  Istarskih  inovacija 1  je nagrađena zlatnom medaljom  i  3 srebrnom medaljom :

 

ZLATNOM MEDALJOM NAGRAĐEN JE

1.PRIRODNI OSVJEŽIVAČ „KLIMA PLUS”  tvrtke ’’SVIJET BILJAKA’’ d.o.o. iz Vodnjana, najnoviji je ekološki prihvatljiv proizvod koji ko­risti nova tehnološka dostignuća u primjeni klor-dioksida (ClO2) i pri­rodnih ekstrakata mediteranskih lje­kovitih i aromatičnih biljaka. ClO2 u gotovo neutralnim uvjetima u kom­binaciji s ekstraktima ljekovitih bi­ljaka ostvaruje snažan efekt širokog spektra biocidnog djelovanja koji kontrolira, inhibira i uništava bakte­rije, viruse, gljivice i alge kao glavne uzročnike nepovoljnog djelovanja na zdravlje i proizvođače neugodnih mi­risa u prostoru. Lako se koristi, čisti ventilacijske su­stave, pročišćivače zraka, klimati­zacijske uređaje i filtre. Posebno je projektiran za neutraliziranje djelo­vanja bakterija tipa Legionella pne­umophila.

SREBRNOM MEDALJOM  NAGRAĐENI SU :

1. ANTI DIM SPREY  iz ’’SVIJET BILJAKA’’ d.o.o.iz Vodnjana,  uklanja neugodne mirise du­hanskog dima, štiti pasivne pušače od štetnih djelovanja sastojaka duhanskog dima. ANTI DIM je 100% ČISTI prirodni pro­izvod! Predstavlja biološki neutrali­zator mirisa, iz 100% prirodnih eteričnih ulja, BEZ sintetičkih dodataka, dodatnih boja i sintetske kemije. Uz zlatnu medalju autori su dobili i posebnu nagradu Patentnog ureda Moldavije.

2.TELESKOPSKA DVORIŠNA VRATA autora Edija Benčićaiz Pule, rješava­ju problem ograničenog prostora potrebnog za rad kliznih dvorišnih vrata jer ova teleskopska dvorišna vrata, kod otvaranja, preklapanjem jedna uz druga, upola smanjuju pro­stor potreban za normalan rad vrata. Izrađena su od dva dijela koja su me­đusobno povezana. Glavni naglasak na prijavu patenta odnosi se na način vođenja i prije­nosa s vrata na vrata. Takvim načinom vođenja postignut je sigu­ran rads aspekta sigurnosti od ozlje­đivanja dodirom, jer su svi pokretni dijelovi zaštićeni zaštitnim maskama.

3. CRIJEP ZA ZAGRIJAVANJE VODE SUNČEVOM ENERGIJOM Slobodana Buršića iz Ližnjana rješava tehnički pro­blem zagrijavanja vode isključivo sunčevom energijom bez upotrebe drugih oblika energije ili dodatnih pretvarača energije. Koristi se na svim građevinama kao krovni po­krov. Nepro­pusni spoj dva crijepa omogućujući nesmetan prolaz vode (tekućine) iz donjeg u gornji crijep. Na spojevima je, između crepova, gumena brtva koja osigurava nepropusnost i trajnost brtvljenja. Spaja se serijski u neograničenom broju elemenata prema potrebi po­jedine veličine krovišta.

             Tijekom trajanja sajma, izložbeni prostor hrvatskih inovatora posjetili su mnogobrojni rumunjski dužnosnici i poslovni ljudi. Sukladno njihovom iskazanom interesu za naše inovacije  s pravom se očekuje i poslovno povezivanje s autorima inovacija.

 Sudjelovanje inovacija Istarskih inovatora bilo je uz potporu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije.