ISTARSKI INOVATORI IZLOŽILI 11 INOVACIJA NA 20. OBRTNIČKOM SAJMU U PULI

   Na pulskoj Karolini od 12. do 15. listopada održavao se  20. jubilarni Obrtnički sajam Istre, a ove godine i 1. Dani energetske učinkovitosti. Organizator  sajma je bila Obrtnička komora Istarske županije, Istarska županija, Grad Pula, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora pula.Pokrovitelj je bilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaRepublike Hrvatske, a glavni je sponzor sajma bila Istarska kreditna banka d.d. Umag. Naovogodišnjem sajmu  na površini od 900 četvornih metara natkrivenog prostora i 700 m2 otvorenog izložbenog prostora  svoje proizvode i usluge izlagalo je ukupno 118 izlagača - 53 zlagača bila su  iz Istarske županije, 74 iz ostalih dijelova Hrvatske te 3 iz inozemstva. 51 izlagač su bili obrti, 29 poduzeća, 23 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 17 izlagača iz komora, udruženja, te zadruga i udruga. Veseli i brojka od 98 izlagača koji su već izlagali na Obrtničkom sajmu Istre a inovatori Istarske županije sudjeluju od prvog do 20 sajma kontinuirano. Savez udruga inovatora istarske županije ove godine izložio je 11 inovacija Društva inovatora Kanfanar Rovinj i Društva inovatora Pula i to:

-UREĐAJ ZA INTERNU KOMUNIKACIJU I ALARMIRANJE-„KOMUNIKATOR 2“  autora Jordana Banko,  

-.KLIJALIŠTE ZA MALI PORODIČNI VRT   autora Jordana Banko 

- POGON ZA BICIKLE S KLINASTIM  

  REMENOM SA DVOSTRANOM

  KLIZNOM   REMENICOM autora

   Nikodima Zipovskog   

- PLANETARNI PRIJENOS ZA BICIKLE

  SA KOČNICOM NA GLAVNOM ILI

  CENTRALNOM  VRATILU autora

   Nikodima Zipovskog   

- UGRADBENO VODOMJERNO OKNO SA  IZOLACIJOM-   autora  Adrijana Močiboba  

 

- AUTONOMNU ENERGETSKU STANICU ZA PUNJENJE  ELEKTRIČNIH VOZILA

    autora Franca Žirovnika

- NAPRAVU  ZA ČIŠĆENJE BOJENJE I   

  ODRŽAVANJE STUPOVA autora

   Ervina Matića

- SKRIVENI SUSTAV ZA DRŽANJE

  MOBILNOG UREĐAJA ILI VLASTITOG

  EKRANA NA  SPORTSKOJ KAPI  S  

  AUTOMATSKIM OTPUŠTANJEM I UVLAČENJEM  autora Denisa Kolnrekaja, 

- PRIRODNI ELIKSIRI OD AUTOHTONOG

   VOĆA, POVRČA I SAMONIKLOG BILJA  

    autora  Siniše Pifara  

- UREĐAJ ZA SPRIJEČAVANJE   PREKOMJERNOG   NAPAJANJA – CocoPlug    autorice Gabriela  Baketarić,      

- POVODAC SA NAPAJANJEM I SVJETLEČOM UZICOM autora   Denisa Ružića 

    Ovo predstavljanje istarskih inovatora ocjenjujemo uspješnim a i omogućili smo građanima da vide   inovacije s kojima  će se sudjelovati na Nacionalnoj izložbi inovacija ''ARCA'' i AGRO ARCA  2017 u Zagrebu

Moramo istači poseban interes sredstava priopćavanja a posebno Radio Pulu i TVISTRA koje su posebnim emisijama predstavili inovacije i inovatore koji su izlagali na sajmu .       

                 Neki su inovatori ostvarili značajan poslovni interes kao što je Franc Žirovnik imao kontakte sa delegacijom iz Rade Končara koji imaju interesa da izrade i postave jednu energetsku stanicu za elektromobile u Puli i interes za kupnju izloženih izuma  Denisa Kolnrekaja za Skriveni sustav za držanje mobilnog uređaja ili vlastitog ekrana na  sportskoj kapi s  automatskim otpuštanjem i uvlačenjem. Ovo predstavljanje istarskih inovatora ocjenjujemo uspješnim a i omogućili smo građanima da vide   inovacije s kojima  će se sudjelovati na Nacionalnoj izložbi inovacija ''ARCA''- 2016 u Zagrebu.  

Sudjelovanje istarskih inovatora na 19.Obrtničkom sajmu Istre   ostvareno je uz značajnu potporu Obrtničke komore Istre i Upravnog odjela za obrazovanje,sport i tehničku kulturu.