GODIŠNJA NAGRADA HZTK  FAŽANSKOM INOVATORU BLAŽU PITONU

 

  Hrvatska zajednica tehničke kulture dodijelila je u petak 11.04.2014.g. u sjedištu Hrvatske zajednice tehničke kulture u Zagrebu zaslužnim pojedincima i udrugama najviše nagrade, priznanja i počasna zvanja. Među nagrađenima  je i fažanski inovator Blaž Piton.  
  Istarski inovator dobio je prestižnu godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2013 g. Ona se pojedincima dodjeljuje na državnoj razini za izvanredna postignuća ostvarena profesionalnim ili dragovoljnim radom u tehničkoj kulturi.
Inače, Piton je  jedan od inovatora koji je na svim   međunarodnim i domaćim izložbama osvojio zlatne medalje ili druge vrijedne nagrade.  Po broju prijavljenih i prihvaćenih  izuma postao je najuspješniji inovator u Društvu inovatora Pula. Stoga mu je prošle godine i Zajednica tehničke kulture Pula dodijelila posebno priznanje za životno djelo a radi doprinos u promidžbi i razvoju tehničkekulture.   Među sedam ovogodišnjih dobitnika   inovator Blaž Piton jedini je inovator u Hrvatskoj kome se ova najviša nagrada HZTK dodijelila . Povelja se, kao najviše javno priznanje HZTK   dodjeljuje jednom godišnje udrugama tehničke kulture, njihovim savezima i zajednicama, strukovnim i znanstvenim udrugama, obrazovnim, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama za dugogodišnji izvanredan doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture.
 

OBRAZLOŽENJE ZA PITON BLAŽA :                                                                                                                                                    

 

Piton Blaž rođen 17.11.1936.godine na Olibu. Radni vijek proveo   pretežito ploveći brodom kao  zapovjednik broda za prijevoz osoba  na relaciji Fažana Otočje Brijuni. Po odlasku u mirovinu počeo   se baviti inovacijama . Prvu prijavu uređaja za dizanje ribarskih mreža prijavio je državnom zavodu za intelektualno vlasništvo1994  za koji mu je priznat patent. Na izložbama inovacija međunarodnim i domaćim izum je nagrađivan zlatnim i srebrnim odličjem.

Drugi izum prijavio  je 2002 i to podizač za dizanje ribarskih mreža naročito mreža stajačica pod brojem PK20020694 za  koji  mu je  priznat kao konsenzualni patent. S tim izumom sudjelovao je na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija i uvijek bio nagrađen  zlatnim odličjem.

Treći izum prijavio je 2003 godine i to'' Napravu za opremanje i sastavljanje  ribarskih mreža , a pod brojem P20030188 . Izum je prihvaćen i dobio  je patentnu ispravu. S tim izumom sudjelovao je  na izložbama inovacija i uvijek je  bio nagrađen jednim od odličja posebno na ''ARCA-2006'' zlatnom medaljom.

Četvrti izum  je prijavio 2004. godine i to ''Uređaj za opremanje i sastavljanje ribarskih mreža s automatskom vezačicom pod brojem P20040594 za kojeg  je  također dobio patentnu ispravu. S izumom je sudjelovao na raznim međunarodnim izložbama i sajmovima  te je na svima bio nagrađen zlatnim ili srebrnim odličjem.

Peti izum prijavio je 2007. godine i to Univerzalni brodski siz sa stepenicama koje se okreću na obje strane pod kutem od 45 stupnjeva. Izum je zaveden pod brojem P20070066A  za kojeg je na  izložbi inovacija ARCA-2007 i na NAUTICA-2007 u Rijeci dobio zlatne medalje i veliko zlatno jedro.Zbog mogućeg interesa za ovaj izum i po cijelom svijetu , zatražio je PCT zaštitu.

Šesti izum kojeg je  prijavio 2007. godine je ''Sklopivi ugradbeni brodski siz čije se stepenice uvijek nalaze u vodoravnom položaju i to pod brojem P20070330A .Izum je na Međunarodnom sajmu NAUTICA-2007- u Rijeci u okviru kojeg je i izložba inovacija iz  nautičke opreme nagrađen zlatnim jedrom.

Sedmi izum kojeg je gospodin Piton prijavio je '' Sklopivi brodski jarbol  bez opute sa jedrima bez užadi'' P20080370A     kojim je na ARCA-2008'' osvojio zlatnu medalju..

Osmi izum kojeg je 2009 godine Piton Blaž prijavio je      JEDRILICA KOJA JEDRI BEZ   UZDE I ŠKOTE  P20090422A   koja je na ARCA'' 2009 u Zagrebu nagrađena srebrnom plaketom  te na ''NAUTICA-RIJEKA-2009 nagrađena srebrnom diplomom, a na Međunarodnoj izložbi inovacija ''INNOVA'' u Bruxellesu nagrađen je brončanom medaljom. Na toj izložbi u Bruxellesu prestižnu nagradu, koju dodjeljuje Belgijska komora inovatora i Grad Bruxelles   „MERIT OF INVENTION“ – „ZASLUŽNI ZA INOVATORSTVO“ kojom   odaju priznanje kako izuzetnim inovatorima tako i onim pojedincima koji svojim  aktivnostima u državi bitno utječu na stvaranje povoljnog okruženja za unapređenje inovatorstva, kao najvišeg dostignuća Ijudskog uma, 2009 godine  dobio je   Piton Blaž član Društva inovatora Pula.

 

Deveti izum kojeg je također 2009 godine prijavio je VESLO MEMBRANA i VESLO MEMBRANA SA KLAPNOM    P20090423A  koja su nagrađena na ''ARCA-2009'' srebrnom plaketom,  Jedanaesti izum prijavio je 2010.godine i to TRODJELNI PODIZAČ MREŽE PLIVARICE s kojim je sudjelovao na ''ARCA''-2010 gdje mu je dodijeljena brončana medalja Državni zavod za intelektualno vlasništvo priznao mu je i taj patent već 2013. godine

Možemo slobodno ustvrditi da su rijetke sredine koje imaju tako upornog izumitelja koji ima 6 prihvaćenih izuma-patenata i koji je sve svoje izume  izradio kao funkcionalne uzorke za prikazivanje s kojim je sudjelovao i prikazao   na svim domaćim i međunarodnim izložbama inovacija i sa svake izložbe došao s nekim od priznanja ili odličja. Svojim je radom i djelovanjem doprinio međunarodnom razvoju i ugledu izumiteljstva. Posebno ističemo njegov doprinos promidžbi  tehničke kulture Pula i aktivnosti Društva inovatora Pula . Raznim intervjuima i člancima o njemu i njegovim inovacijama izuzetno je doprinio promidžbi inovatorstva i aktivnosti inovatora na traženju novog i još neotkrivenog. Ocjenjujući ukupno njegovu aktivnost i doprinos Zajednica tehničke kulture Pula 2013 godine dodijelila mu je Nagradu ZTK-Pula za životno djelo Poseban doprinos dao je kada je  organizirao  posebnu izložbu svih svojih inovacija sa Savezom udruga inovatora Istarske županije  i u dogovoru s općinom Fažana a  u okviru   Fažanskog kolokvija . Tijekom 2013 g. imao je dvije nove prijave patenata i dvije prijave za zaštitu obličja pa se očekuje nove rezultate na domačim i međunarodnim izložbama. Tijekom 2013. Godine prihvaćen mu je patent za  TRODIJELNI PODIZAČ MREŽE PLIVARICE pa se očekuju novi domaći i međunarodni rezultati. Iste 2013. prijavio je još jedan novi izum i to  -NAPRAVA ZA DIZANJE LATINSKOG JEDRA  Po broju prijavljenih inovacija i prihvaćenih patenata te zaštićenim oblicima proizvoda svrstao se u najuspješnije inovatore na istarskom području.