PRIMJENA BILJNIH KOMPLEKSA SA STANDARDIZIRANIM UDJELOM   RUŽMARINSKE  KISELINE U SUSTAVU KLINIČKE AROMATERAPIJE  AUTORA MIJE MILJKA, DUBRAVKE ORLIĆ BAŠLIN I BERNARDA ČUPIĆA IZ  „ SVIJET BILJAKA“ U VODNJANU NAGRAĐENA U ISTANBULU BRONČANOM MEDALJOM

Udruga inovatora Hrvatske , Hrvatska zajednica tehničke kulture i  Savez udruga inovatora Istarske županije  organizirali su   ovogodišnje 1. po redu sudjelovanje hrvatskih inovatora na MEĐUNARODNOM SAJMU INOVACIJA ISIF 2016, ISTANBUL koji se održavao  od 3.– 6.Ožujka 2016. Istanbulski međunarodni sajam Inovacija (ISIF) je izložba fokusirana na komercijalizaciju patenata, inovacija, novih proizvoda i tehničkih ideja koja je organizirana pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora - IFIA . To je jedan od najvažnijih sajmova na svijetu za obje strane, inovatore i investitore zbog svog geografskog položaja. Istanbul koji je jedinstven most povezivanja Europe i Azije te trgovačko središte svijeta. organizirane su i B2B (business-to-business) platforme  koje su iskazivanjem interesa   pomogle izlagačima u  komercijalizaciji svoje inovacije.

Na ISIF-u bilo je izloženo oko 300 inovacija iz 25 zemalja svijeta. Udruga inovatora Hrvatske predstavila je  6  inovacija a Savez udruga inovatora  predstavio je 2 inovacije i to

 - Postupak  za dobivanje LAROSA biljnih kompleksa s pojačanim udjelom RA(>40%RA u biljnom kompleksu) koji se koristi kao sirovina u industriji hrane i pića, farmaciji, kozmetici i industriji nutritivnih pripravaka sastoji se od više faza,i

 - Sustav za monitoring okolišne ekspozicije biljnih kompleksa u kliničkoj aromaterapiji (CAT-14) namijenjen je za validaciju učinka aktivnih sastojaka eteričnih ulja korištenjem nanofog tehnologije u aromaterapiji putem perkutane i inhalacijske primjene.

1.Sve to pod nazivom „Primjena biljnih kompleksa sa standardiziranim udjelom   ružmarinske  kiseline u sustavu kliničke aromaterapije“  autora Mije Miljka, Dubravke Orlić Bašlin i Bernarda Čupića iz „ Svijet biljaka u Vodnjanu

2. Automatizirani uređaj za brzu proizvodnju ćevapčića,  pljeskavica i domaćih keksa   autora Klaudija Šturmana iz Rovinjskog sela.         

Kriteriji odabira  tih inovacije su inovacije koje  svojom kvalitetom ili inventivnom razinom, a prema ocijeni stručnjaka, tržišno izgledne uz naglasak na sve posebnosti pojedine inovacije.

Ocjenjivački sud koji se vodio jednim od kriterija jest da su izloženi uzorci odnosno proizvod je inovaciji „Primjena biljnih kompleksa sa standardiziranim udjelom   ružmarinske  kiseline u sustavu kliničke aromaterapije“  autora Mije Miljka, Dubravke Orlić Bašlin i Bernarda Čupića iz „ Svijet biljaka“iz  Vodnjana  dodijelio Brončanu medalju.

Inovaciji Klaudija Šturmana Kineska delegacija dodijelila je posebno priznanje Kineske asocijacije za promociju proizvodnje i vlastitih izuma.

Velik je interes za njegov uređaj pokazali su poslovni ljudi i posjetioci tako da je podijeljen veliki broj letaka za kontakt s autorom  Automatiziranog uređaja za brzu proizvodnju ćevapčića,  pljeskavica i domaćih keksa.

Istanbulski međunarodni sajam Inovacija (ISIF) posjetilo je oko 10.000 posjetilaca među kojima velik broj poslovnih ljudi pa s pravom očekujemo i komercijalne rezultate a posebno kod inovacije Klaudija Šturmana.