INOVACIJA ERVINA MATIĆA PROGLAŠENA „NAJBOLJOM INOVACIJOM NA ISIF-u-2018 U ISTANBULU

Udruga inovatora Hrvatske organizirala je sudjelovanje hrvatskih inovatora na   3. Međunarodnom  sajmu inovacija ISIF 2018, Istanbul, 27. – 29. rujna 2018 . Istambulski međunarodni sajam inovacija je primarno fokusiran na komercijalizaciju inovacija, novih proizvoda, usluga i tehnologija, a organizira se pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora - IFIA,Turskog Ministarstva znanosti, obrazovanja i tehnologija, Turskog ureda za patente i WIPO- a. ISIF je jedan od značajnijih sajmova inovacija u ovom dijelu svijeta na razmeđu istoka i zapada koji istovremeno predstavlja most za razmjenu ideja i uspostavljanja kontakata između inovatora i poslovne zajednice. To je jedan od najvažnijih sajmova na svijetu za obje strane, inovatore i investitore zbog svog geografskog položaja. Istanbul koji je jedinstven most povezivanja Europe i Azije te trgovačko središte svijeta. organizirane su i B2B (business-to-business) platforme  koje su iskazivanjem interesa   pomogle izlagačima u  komercijalizaciji svoje inovacije.

Na Sajmu je predstavljeno više od 250 inovacija iz dvadesetak zemalja među kojima su bile i inovacije iz Hrvatske. Temeljem dosadašnje uspješne suradnje, Udruga inovatora Hrvatske je i ovoga puta predstavila inovacije uglavnom mladih inovatora, pojedinaca i timova s fakulteta poveznica Zagrebačkog sveučilišta. Savez udruga inovatora Istarske županije na ovom sajmu sudjelovao je sa   inovacijom „Stroj za održavanje rasvjetnih stupova“.Ervina Matića iz Poreča-člana Društva inovatora Pula . Kriteriji odabira  te inovacije je    da  svojom kvalitetom ili inventivnom razinom, a prema ocijeni stručnjaka, tržišno izgledne uz naglasak na sve posebnosti pojedine inovacije

Hrvatske inovacije a bilo ih je 6, izazvale su veliku pozornost međunarodne stručne javnosti i turske poslovne zajednice o kojoj svjedoče i brojna priznanja.

Ervin Matić , inovator iz Poreča sa „Strojem za čišćenje, bojenje i održavanje  stupova“ ponovio je uspjeh s ARCA-e 2017, te je na ISIF-u 2018 osvojio najviše priznanje za „Najbolju međunarodnu inovaciju“izloženu na Sajmu prema mišljenju WIPO-a (World Intelectual Property Organization).

Potvrda je to o kvaliteti inovacija koje istarski inovatori izlažu na međunarodnim izložbama u svijetu i kod nas.