U VARŠAVI  NA MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI INOVACIJA IWIS-U ERVIN MATIĆ OPET DOBIO ZLATO

Na IWISU međunarodnoj izložbi inovacija koja se održavala od 15. Do 17. listopada u Varšavi    predstavilo se rješenja poljskih istraživačkih institucija, tehnoloških sveučilišta, inovativnih tvrtki i inovatora pojedinaca kao i inovacije iz Malezije, Velike Britanije, Egipta, Kanade,  Irana, Koreje i mnogih drugih. Sudjelovala je i Udruga inovatora Hrvatske  koja se tradicionalno  predstavlja selekcijom od šest  odabranih inovacija koje su u tekućoj  godini izazvale najviše pozornosti na sajmovima inovacija na kojima  sudjeluje  UIH.  Društvo inovatora Pula putem Saveza udruga inovatora Istarske županije-Pula  izložio je :

-Uređaj za održavanje rasvjetnih stupova  autora Ervin Matić  iz Poreča

Među  6 hrvatskih inovacija  koje su na ovogodišnjem IWISU ostvarile zapažene rezultate  bio je i

„Uređaj za održavanje rasvjetnih stupova  autora Ervina Matića – kojem je Međunarodni žiri  dodijelio  zlatnu medalju.

Hrvatske inovatore na  IWIS-U je predstavljao Zoran Barišić koji je  ujedno bio izaslanik predsjednika IFIA (Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija) dr. Alireze Rastegara te kao takav sudjelovao u protokolu otvaranja Sajma  i kao član međunarodnog ocjenjivačkog suda.

Ove godine IWIS je posjetilo je više od 20 000 ljudi među njima bio je značajan broj poslovnih ljudi  koji su značajan interes iskazali za inovaciju Ervina Matića.