MARČELU MARIĆU DODJELJENA ''NAGRADA ZA ŽIVOTNO  DJELO – HZTK''Hrvatska zajednica tehničke kulture u velikoj sali Hotela Kraljevica   dodijelila je krajem ožujka zaslužnim pojedincima i udrugama  svoje najviše nagrade, priznanja i počasna zvanja koje se dodjeljuju u Hrvatskoj zajednici tehničke  kulture a na osnovi javnog poziva za predlaganje kandidata.
Među nagrađenima za 2010. g.
Nagradom za životno djelo s ponosom možemo naglasiti, nagrađen je   umirovljeni učitelj – savjetnik tehničke kulture –inovator Marčelo MARIĆ iz Kanfanara.
 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se jedna nagrada godišnje istaknutim pojedincima za javno razvidan i priznat trajan prinos i sveukupno djelovanje tijekom duljeg vremenskog razdoblja u razvitku i unapređivanju svekolike djelatnosti Zajednice i postizanju njezinih ciljeva, odnosno za znakovit i trajan doprinos sveukupnom razvitku tehničke kulture i za izuzetne uspjehe i stvaralačka postignuća trajne vrijednosti u razvitku i unapređenju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, u razvitku tehničkog stvaralaštva, udruga tehničke kulture, njihovih zajednica i saveza u Republici Hrvatskoj i svijetu. 
Marčelo MARIĆ iz Kanfanara, umirovljeni učitelj – savjetnik tehničke kulture Nagradu za životno djelo dobio je  za doprinos razvitku i unapređivanju tehničke kulture, posebno u izvannastavnim i izvanškolskim tehničkim aktivnostima mladih te inovatorstvu i publicistici. Cijeli svoj radni vijek, osim prve dvije godine, radio je u Osnovnoj školi Petra Studenca u Kanfanaru gdje je bio učitelj tehničke kulture i fizike. Rad u školi počeo je s 220 učenika u maloj učionici, ujedno i praktikumu s nekoliko turpija, starim škripcem, nekoliko pila i posuđenom bušilicom. Iz godine u godinu «osvajao» je prostore i nabavljao novu opremu, a 1971. sagrađen je novi praktikum za tehnički odgoj i fiziku sa svim pratećim prostorima i opremljen najsuvremenijom nastavnom tehnologijom, koje je 1973. godine Zavod za školstvo imenovao Nastavnim centrom za te predmete i proglasio najmodernijem centrom u državi. U njemu su do 1989. pripremljeni gotovo svi republički seminari iz elektronike i mnogi drugi oblici edukacije učitelja tehničke kulture te su prvi puta u Hrvatskoj razvijene   tiskane pločice za vježbe iz elektronike. Sa svojim učenicima Marčelo Marić redovito je sudjelovao na svim smotrama i natjecanjima mladih tehničara i postizao najbolje rezultate. Istovremeno se bavio, i bavi se, izumiteljstvom pa je kao autor i suautor inovacija iz područja medicinskih uređaja i automatike. izlagao je inovacije i tehnička unapređenja na izložbama inovacija u zemlji i inozemstvu - uređaj za visokofrekventnu magnetsku terapiju i aparat za odvikavanje od pušenja koji se serijski proizvodi u Kanfanaru. Zamjetan je i publicistički rad gospodina Marića. Suautor je Vježbi i radnih zadataka za VIII razred, Zbirke zadataka za natjecanja mladih tehničara, od 1998. do 2006. godine autor je zadataka i praktičnih radova za sve tri razine natjecanja klubova mladih tehničara te desetak konstrukcija objavljenih u časopisu ABC tehnike. Cijeli njegov radni  vijek, ali i danas umirovljenički staž, ispunjen je brojnim obvezama u različitim tijelima upravljanja udruga i organizacija tehničke kulture, kako u Istri tako i na državnoj razini.

 Kao višegodišnji sudionik i stalni član ocjenjivačkog suda Nacionalne i Međužupanijske izložbe odabranih maturalnih radova elektroničara i elektrotehničara koja se održavala u Puli  12 godina zaredom, na kojoj je aktivno odrađivao funkciju člana ocjenjivačkog suda koja mu je povjerena .Tijekom  svih godina    sudjelovao je u realizaciji  programa kojima je cilj otkrivanje i poticanje mladih kreativnih ljudi, učenika srednjih strukovnih škola da svoja znanja inventivno pretvore u proizvode ili funkcionalne uređaje koji služe u nastavnim i drugim  procesima. Kao predsjednik Društva inovatora Kanfanar –Rovinj inicirao sve aktivnosti na tom području i svojim    je požrtvovanjem i sudjelovanjem u svim procesima inventivne djelatnosti doprinio ugledu tehničke kulture. S svojim inovacijama  kao inovator sudjelovao je na izložbama inovacija u Hrvatskoj i međunarodnim izložbama, i tako bitno   pridonio podizanju ugleda hrvatskog inovatorstva kod nas  i u svijetu.

ZASLUŽENA NAGRADA S PRAVOM KAŽEMO DOŠLA JE U PRAVE RUKE