DODODJELJENA PRIZNANJA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PULA ZA 2009. GODINU


Na godišnjoj Skupštini Zajednice tehničke kulture Pula održanoj 22. ožujka 2010.g. u Centru za tehničke aktivnosti "Veruda" Pula, Trg kralja Tomislava 13., uručena su  priznanja najuspješnijim članovima Zajednice tehničke kulture Pula za izniman doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture u 2009. godini. Svečanoj dodjeli priznanja prisustvovali su: dobitnici priznanja, članovi Skupštine i Nadzornog odbora ZTK Pula, predstavnici udruženih udruga i predstavnici grada Pule.

Godišnje priznanje za postignute rezultate u radu -dodjeljuje se za ostvarena postignuća u prethodnom razdoblju i to pojedincu koji je svojim radom kao organizator aktivnosti doprinio razvoju i unapređenju Zajednice ili pojedine članice Zajednice na jednom od slijedećih područja: omasovljenju članstva, širenju, razvoju i promidžbi tehničke kulture,  tehničkom odgoju i obrazovanju, poticanju i vrednovanju volonterskog rada u tehničkoj kulturi, te pojedincima koji su postigli značajne natjecateljske i druge rezultate na gradskom, županijskom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Godišnja priznanje za postignute rezultate u radu  dodjeljuje   se pojedincu  za:

-  izuzetan doprinos u razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana, posebno mladih, putem izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u tehničkim i drugim znanstvenim područjima, kojima se razvijaju sposobnosti, znanja i vještine za znanstveno tehničko i radno stvaralaštvo, te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja, za nesebičan trud i doprinos pojedinca u razvoju tehničke kulture u tekućoj godini.

-   razvoj i unaprjeđenje inventivnog rada,

-   tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma,

- za izuzetne rezultate ostvarene u tehničko-kulturnim, tehničko-sportskim i drugim područjimatehničke kulture, te u razvitku udruga tehničke kulture,

-   za širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća putem značajnog prinosa znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana za primjenu znanstvenih i tehničko tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva i znanosti, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike, te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo.

-   za kontinuiran, značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi.

-   za izuzetan doprinos državnoj i međunarodnoj promidžbi tehničke kulture i ostvarenih dostignuća u svim njezinim područjima.

 

Među dobitnicima godišnjeg  priznanja za 2009. g bio je i Lucijan vitasović predsjednik  Društva inovatora Pula,

                                               OBRAZLOŽENJE :

Lucijan Vitasović rođen u Kacani- Vodnjan 07.03.1936. godine . osnovnu školu pohađao je u Vodnjanu, srednju školu završio je u Puli a ekonomski fakultet u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Obavljao je razne društvene i političke funkcije a u Društvo inovatora Pula aktivirao se od 1980 godine. Za predsjednika Društva inovatora  Pula izabran je 11.02.1981.godine  u vrijeme kada je obavljao  dužnost  tajnika Privredne komore Pula .Cijelo vrijeme obnašanja dužnosti tajnika Privredne komore nalazio je vremena i izuzetno puno volje da se angažira kao predsjednik Društva inovatora Pula s ciljem   afirmiranja inventivnog rada i inovatora u općini Pula. Dao je velik doprinos u mijenjanju odnosa prema inovatorima i doprinio da prvi u tadašnjoj državi imamo Društveni dogovor o poticanju inventivnog rada u općini Pula. Taj dogovor bio je osnov za rad svih subjekata u općini Pula. Kao predsjednik društva sudjeluje u planiranju i izvršavanju svih aktivnosti Društva inovatora Pula od prvog izbora pa do danas. Njegov doprinos u afirmaciji i vrednovanju rezultata inovatora i afirmaciji izuzetno velikog broja inovacija  nemjerljiv je. Sudjeluje u svim aktivnostima nacionalne udruge inovatora  gdje je  obnašao razne dužnosti i bio predsjednik nadzornog odbora.

Ocjenjujući  postignute rezultate DIP-a gdje je on Predsjednik Gradsko vijeće Pula donijelo je odluku da se najviše priznanje, koje se za postignute izuzetne rezultate dodjeljuje pravnim osobama, “Povelja Grada Pule” 2001. godine dodjeli jedino Društvu inovatora  Pula s čime su na simboličan  način izrazili zahvalnost za činjeno svih ovih godina posebno njemu koji je  predsjedavao i koordinirao sve aktivnosti DIP-a. a može se reći i to da je njegovom zaslugom 2002. godine Hrvatska zajednica tehničke kulture Društvu inovatora Pula čiji je on  predsjednik, dodijelila  Plaketu HZTK za ostvarene posebne rezultate.

            Nagrade ZTK-Pula  na koncu godine postat će tradicionalni znak pažnje najistaknutijim pojedincima, a ove godine primilo je 12 istaknutih pojedinaca koji su ove i svih proteklih godina svojim radom promicali tehničku kulturu. Nagrade su uručili predsjednik Zajednice Boris Siljan i Erik Lukšić, pročelnik Odsjeka za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu, čestitavši im na uspjehu i poželjevši daljnji uspjeh.