ISTARSKI INOVATORI NA PETOM PULA BOAT FAIR

 U Puli, na lokaciji Marine Veruda   od 15.10.-18.10.2014.g.  održavao se "Pula Boat Fair 2014." na kojem se predstavilo više od stotinu izlagača iz zemlje i inozemstva s četrdesetak plovila u moru i na kopnu. Izvršni organizator sajma Livijo Bolković rekao je da sajam predstavlja vrlo atraktivnu međunarodnu ponudu tvrtkama koje žele promovirati svoje proizvode i pronaći nove poslovne mogućnosti."Pula Boat Fair je specijalizirani sajmu poslovnog tipa koji je izrastao u najbrže rastući sajam nautičkog sektora na jadranskom području", rekao je Bolković.
Sajam je otvorio Gianni Rossanda, predsjednik Uprave Uljanik d. d. rekavši kako on objedinjuje dvije posebno važne grane za grad i cijelu regiju, a to su turizam i industrija.Sudionike sajma pozdravio je pulski gradonačelnik Boris Miletić i istarski župan Valter Flego. Ono si istaknuli kako je Istra nautička i pomorska županija pa je logično da se sajmovi ovakvog tipa održavaju upravo u Puli.
Na ovogodišnjem sajmu održala  se i svjetska  te hrvatska premijera motorne jahte,       Održani  su brojni poslovni susreti sa 137 sudionika iz Hrvatske, Italije, Slovenije, BiH, Crne Gore, Srbije, Albanije i Grčke. Glavna područja interesa su brodogradnja, brodska oprema, metaloprerada, obnovljivi izvori energije, strojarstvo i projektiranje. Organizator sajma bila je Županijska gospodarska komora Pula, a izvršni organizator tvrtka  Motortech  Consulting  d.o.o. iz Pule. Ovogodišnji partneri sajma su Uljanik, Tehnomont d.d., Jadransko osiguranje, METRIS, S. M. Internet tehnologije, UTE d. o. o i Zajednica Tehničke kulture Istarske županije.

 

Na posebnom štandu na prostoru od 24 .m2   izlagala je i Udruga inovatora Hrvatske 16-tak inovacija iz različitih dijelova Hrvatske.

   

 

  

 

Istarski inovatori  izložili su u okviru štanda Zajednice tehničke kulture Istarske županije izložili su četiri inovacije i to ;

 

- NOVI TRUP BRODICE  autora    

  DENISA  KVASTEKA iz Pule

-NAPRAVU SA MEHANIZMOM ZA 

 PODIZANJE I UBIRANJE  

 LATINSKOG  JEDRA   autora   PITON    

 BLAŽ iz Fažane  

- ZAMKU ZA RIBE   autora ROBERTA  CELIJE iz Pule

- EDUKATIVNE NAUTIČKE ZABAVNE PELJARE „OSVOJI JADRAN“ I  MEDITERRANAUT “ autorice  SANJE VALE  ČUPIĆ  iz PULE 

 

 

 

 

Na posebnom štandu tvrtke ''TEMA''  inovator Dr. Branimir Ružojčić izložio je cijelu paletu   Elektronički komutiranih motora promjenljive brzine i smjera, bez četkica i ugrađenim permanentnim magnetima specifično pozicioniranim na površini rotora te  novi hibridni  dizel i elektro motor za plovila                                   

  

Na kraju moramo naglasiti izuzetno dobro praćenje događaja od strane sredstava javnog priopćavanja a posebno svih televizijskih kuća i lokalnih glasila. Naglasiti treba da su posjetioci pokazali značajan interes za izložene inovacije a posebno za EDUKATIVNE NAUTIČKE ZABAVNE PELJARE „OSVOJI JADRAN“ I  MEDITERRANAUT “ autorice  SANJE  VALE  ČUPIĆ  iz PULE .